Luni, 18 martie 2019, începând cu ora 13, la Ministerul Sănătății, va avea loc dezbaterea publică dedicată proiectului de hotărâre a guvernului privind modificarea și completarea anexei la HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală.

Dezbaterea este organizată la solicitarea Alianței Pacienților Cronici din România (APCR) și a Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Sursa: Ro Health Review